Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường

Báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2023

Báo cáo công tác An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo định kỳ hàng quý về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn phường

Báo cáo công tác đảm bảo an toàn VSTP quý III./2022

Định kỳ hàng quý, Trạm y tế phường chủ động tham mưu báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo ATVSTP trên địa bàn phường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 99