Tổ chức bộ máy

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Tổ 2, Khu 7, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long

- Điện thoại: 02033694017

- Email: Ubndviethung.hl@quangninh

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

       
- Đồng chí: Nhữ Đình Tùng
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường
- Năm sinh:1984
- Điện thoại: 0986382113
- Email: nhudinhtung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Ngô Thị Huệ
- Chức vụ: PBT Đảng ủy phường
- Năm sinh:1974
- Điện thoại: 0934205918
- Email: ngothihue@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Đỗ Mạnh Chung
- Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh:1971
- Điện thoại: 0912236019
- Email: domanhchung@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Mai Thị Thu Hiền
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh:1977
- Điện thoại: 0983140277
- Email: maithithuhien@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Vũ Xuân Vượng
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh:1976
- Điện thoại: 0913206509
- Email: vuxuanvuong@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Đinh Thị Cường
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh:1971
- Điện thoại: 0912674971
- Email: dinhthicuong@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Ngô Bích Liên
- Chức vụ: Chủ tịch UB.MTTQ phường
- Năm sinh:1969
- Điện thoại: 0942271969
- Email: ngobichlien@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Trương Thị Hoàng Lan
- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN phường
- Năm sinh:1989
- Điện thoại: 0973897948
- Email: trươnghoanglan@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Đinh Văn Mạnh
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường
- Năm sinh:1964
- Điện thoại: 0936174025
- Email: dinhvanmanh@quangninh.gov.vn  
- Đồng chí: Bùi Thanh Hải
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân phường
- Năm sinh:1988
- Điện thoại: 0984392123
- Email: buithanhhai@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 137