Thống kê, báo cáo

Báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2023

Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Việt Hưng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Kết quả sản xuất năm 2022, triển khai vụ Đông Xuân năm 2022-2023

Báo cáo định kỳ hàng quý về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn phường

Báo cáo công tác đảm bảo an toàn VSTP quý III./2022

Định kỳ hàng quý, Trạm y tế phường chủ động tham mưu báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo ATVSTP trên địa bàn phường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 104