Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số.

Sáng ngày 8/7, UBND TP Hạ Long tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch TT UBND, Phó BCĐ Chuyển đổi số TP chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

 

Xác định Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 và các năm tiếp theo, Thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, của doanh nghiệp và người dân. Sau 4 tháng chính thức triển khai, với sự quyết tâm cao, công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. TP đã Ban hành đầy đủ hệ thống kế hoạch, văn bản chỉ đạo và thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác, tổ giúp việc... để tổ chức, triển khai thực hiện; 3/23 chỉ tiêu và 13/23 tiêu chí đang triển khai tốt theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 24/3/2022; Triển khai 38 điểm kết nối hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng; Lắp đặt hoàn thiện và đưa vào sử dụng 123 điểm phát sóng wifi miễn phí trên địa bàn Thành phố; 100% phòng, ban, đơn vị được cấp chứng thư số.

Mặc dù công tác chuyển đổi số có nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay tiến độ triển khai chuyển đổi số còn chậm, chuyển biến chưa rõ nét, sự vào cuộc của các đơn vị, các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân chưa cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch TT UBND, Phó BCĐ Chuyển đổi số TP nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm như: Nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong chuyển đổi số; Tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia, nòng cốt chuyển đổi số cho Thành phố; Hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố Hạ Long về thực hiện Chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long năm 2022.

Đỗ Hương – Trần Khánh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 111