Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

 

 

- Đồng chí: Phạm Quốc Uy

- Chức vụ: BT Đảng ủy, CT HĐND phường

- Năm sinh:1968

- Điện thoại: 0912679918

- Email: phamquocuy@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Ngô Thị Huệ

- Chức vụ: PBT Đảng Ủy phường

- Năm sinh 1974

- Điện thoại: 0934205918

- Email: ngothihue@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Mai Thị Thu Hiền

- Chức vụ: Quyền CT. UBND phường

- Năm sinh: 1977

- Điện thoại: 0983140277

- Email: maithithuhien@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Ngô Bích Liên

- Chức vụ: CT. MTTQ phường

- Năm sinh: 1969

- Điện thoại: 0942271969

- Email: ngobichlien@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đinh Thị Cường

- Chức vụ: PCT HĐND phường

- Năm sinh: 1971

- Điện thoại: 0912674971

- Email: dinhthicuong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Xuân Vượng

- Chức vụ: PCT. UBND phường

- Năm sinh: 1976

- Điện thoại: 0913206509

- Email: vuxuanvuong@quangninh.gov.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 21 Tổng lượt truy cập 51775

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn