Đảng ủy phường Việt Hưng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Quý I và triển khai chương trình công tác Quý II/2024.

Ngày 25/3/2024, Đảng ủy phường Việt Hưng tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng sơ kết công tác Quý I và triển khai chương trình công tác Quý II, năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nhữ Đình Tùng - Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Ngô Thị Huệ – Phó bí thư TT Đảng ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Chung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Tham dự hội nghị còn có, các đồng công tác Mặt trận khu phố trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo của Đảng ủy phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2024 trên các mặt công tác như: công tác Công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền, công tác lãnh đạo các đoàn thể, công tác phát triển KT-XH, công tác an ninh quốc phòng, Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy điều hành Hội nghị

Theo đó, một số kết quả nổi bật từ công tác trong Quý I như: (1) Ban hành Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 25/12/2023 của Đảng ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 gắn với chủ đề công tác năm "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 07/3/2024 thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”. (2) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ phường khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Ủy viên BTV Đảng ủy; (3) rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2024 nhằm chuẩn bị một bước nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030; (4) Chỉ đạo tập trung rà soát, thực hiện dứt điểm các kết luận, kiến nghị sau các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đã chỉ ra thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền được giao; (5) Chỉ đạo tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là ở địa bàn khu dân cư; Hoàn thiện 01 hồ sơ đề nghị kết nạp đảng; Hướng dẫn 04 chi bộ triển khai các thủ tục kết nạp đảng cho 04 trường hợp; (6) Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Việt Hưng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội Hội LHTN phường nhiệm kỳ 2024-2029; Tổ chức phát động phong trào thi đua các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. (7) HĐND phường cụ thể hóa thành Nghị quyết số 52/NQ- HĐND ngày 29/12/2023 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; UBND phường cụ thể hóa thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024; kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2024. (8) Tập trung triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 13/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân phường đón mừng năm mới 2024 và Mừng Đảng, Mừng Xuân vui tươi, lành mạnh, ấm no, hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện kịp thời, chu đáo các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo không bỏ sót đối tượng. Tổ chức Lễ mừng thọ tập trung trên địa bàn vào ngày mùng 8, tháng giêng, năm Giáp Thìn. (9) Triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách Nhà nước với lộ trình cụ thể theo từng tháng, quý. (10) Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải ngân vốn đầu tư công ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Rà soát, đăng ký các công trình theo Nghị quyết 21-NQ/TU, Vận động và được sự đồng thuận 100% các hộ dân hiến đất, hiến công trình, cây cối hoa mầu để xây dựng 07 tuyến đường trong khu dân cư. (11) Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo xây dựng phường Việt Hưng kiểu mẫu trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; quyết tâm xây dựng phường không có ma túy, không có tệ nạn xã hội. Tổ chức đưa tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024 là 18/18 công dân = 100% so với chỉ tiêu trên giao; tổ chức đón 15 công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2024, tư vấn, giới thiệu học nghề cho quân nhân xuất ngũ.

Đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố tham gia ý kiến vào kết quả công tác quý I/2024

Trên cơ sở định hướng của đồng chí Nhữ Đình Tùng, Bí thư Đảng ủy phường, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào từng nội dung được trình bày tại hội nghị, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ tốt quý II/2024.

Quý II/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Ban Thường vụ Đảng uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXVI, Kết luận kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết năm 2024 và các nghị quyết chuyên đề để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm các chỉ tiêu có thể hoàn thành trong năm 2024, có giải pháp, lộ trình cụ thể đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030; thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 26/01/2022 của Tỉnh ủy. Tập trung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Chuẩn bị các nội dung sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024”; Tổ chức Hội nghị giao ban giữa BTV Đảng ủy với các đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu; trưởng ban công tác mặt trận khu phố về tình hình nhân dân và công tác dân vận quý II/2024; Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, trật tự đô thị... Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải ngân vốn đầu tư công; tập trung công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công các công trình, dự án đảm bảo tiến độ: Khởi công dự án, công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030; Tiếp tục quyết liệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của BTV Thành ủy, tăng cường chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; coi vệ sinh môi trường là niềm tự hào, tự trọng và văn hóa của người Hạ Long, là một trong những động lực, nguồn lực để phát triển; Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, cải tạo đồng bộ hạ tầng các khu đô thị, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 và Kết luận số 1098-KL/TU, ngày 27/10/2023 của BTV Thành ủy, phấn đấu hoàn thành việc chỉnh trang nâng cấp hạ tầng trong khu dân cư trong năm 2024; Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 30/10/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững". Chú trọng thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và chính sách người lao động. Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024). Thực hiện tốt công tác tổng kết năm học 2023 - 2024. Tăng cường công tác quản lý thanh, thiếu niên, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích dịp nghỉ hè...Với quyết tâm xây dựng phường Việt Hưng Kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc” tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Ban Thường vụ Đảng uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quý II/2024 đã đề ra./.

Hoàng Lan

 

 

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 189