Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường

Báo cáo định kỳ hàng quý về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn phường

Báo cáo công tác đảm bảo an toàn VSTP quý III./2022

Định kỳ hàng quý, Trạm y tế phường chủ động tham mưu báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo ATVSTP trên địa bàn phường

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7 Tổng lượt truy cập 119308